Shopfloor

Tilgjengelig på: cloud
Vår skybaserte shopfloor løsning er bygget for at operatører skal komme raskt i gang uten nevneverdig opplæring.

Shopfloor er oversiktlig og selvbeskrivende. All registering foregår i sanntid, og er rolle basert. Vi har bygget inn en avansert kompetansematrise, som betyr at en operatør må ha rett kompetanse for å få tildelt en oppgave.

shopfloor

Shopfloor er bygget for operatører skal kunne jobbe i sanntid og ha tilgang til all den informasjon de har behov for.

Timeføring

Løsninger har full kontroll på timeføring på den enkelte operasjon. Operatør stempler seg på tildelt operasjon ved å trykke start. Operasjonen kan bli satt på pause underveis, om det er for å gå over på annet arbeid eller om det er lunsjpause. Operatør stempler seg på ny operasjon og blir automatisk stemplet ut av forrige operasjon.

Operatøren kan jobbe på flere operasjoner, og tiden blir automatisk fordelt på de ulike operasjoner. Har dere behov for at det går flere produksjonsordre på samme maskin, så løser vi det også.

Timeføring kan foregå via en terminal i produksjonslokalet, eller om dere ønsker et nettbrett. Timene blir godkjent før de blir overført til etterkalkylen. Vår løsning gir god og enkel oversikt over egne timer og hva du som operatør har jobbet med.

clock
inventory

Vareuttak

Vareuttak kan foregår via nett brett. Operatøren får opp en oversikt over råvarer som trengs til operasjonen. Skal det jobbes på flere operasjoner samtidig, kan det tas ut råvarer til alle operasjoner som vil bli fordelt på de ulike operasjoner operatøren har jobbet med. Vareforbruket blir overført til etterkalkylen.

Skulle det gå noe galt i produksjonen, så løser vi registrering av vrak samt at dere kan definere deres egne vrakkoder og avvikskoder.

Dokumentasjon

Løsningen god oversikt over all dokumentasjon som operatøren har behov for. Som sertifikater, testrapporter tegninger o.l. Det gir også en oversikt over instrukser for den enkelte operasjon. Samt at det er mulig for hver enkelt operatør å legge en kommentar til den enkelte operatør. Som f.eks. at operatøren for maskinering kan legge en kommentar til neste operatør eller til QA som kan være en operasjon lengere bak i ruten. Systemet håndterer mange typer dokumenter.

view-production-shopfloor-planned

God oversikt over alle arbeidsordre

view-production-shopfloor-planned

Se detaljer på en arbeidsordre

view-production-shopfloor-finished-ressurser

Se alle deler som skal brukes på arbeidsordren

view-production-shopfloor-finished-kommentarer

Gi informasjon til arbeidsleder eller neste operasjon

view-production-shopfloor-sok-oppgaver

Se flere arbeidsordre samtidig

view-production-shopfloor-ressurs

Oversikt over arbeidsordre som er startet

view-production-shopfloor-planlagt-filtrering

Enkel filtreringsfunksjon

view-production-shopfloor-ressurs-status

Oversikt over operasjon du er på med oversikt over tilgang på råvarer

Production funksjoner

Shopfloor er en meget nyttig funksjon og sammen med våre andre funksjoner så får du et meget brukervennlig og ressursbesparende produksjonsverktøy.

Abonner på nyhetsbrev

Abonner på våre gratis nyhetsbrev og få mer av View Production levert til innboksen din.

Kontakt Oss

Spørsmål? Ring oss eller send en e-post, vi hører fra oss!

This post is also available in: Engelsk Swedish